DokumentNET Sustav za upravljanje dokumentacijom
Programska rješenja > DokumentNET

DokumentNET

Dokument.NET je integrirano mrežno programsko rješenje namijenjeno upravljanju dokumentacijom i poslovnim procesima ustanova. Razvijen je u suradnji s informacijskim stručnjacima različitih profila koji su u njegov dizajn i implementaciju učinkovito i praktično ugradili relevantne standarde i propise.

Funkcionalnosti:

Opće evidencije (Dosjei, Predmeti, Akti)

Pregled evidentiranih akata organiziranih po dosjeima i predmetima. Pretraga i uvid u skenirane dokumente i njihove priloge, dodavanje bilješki i informacija o trenutnoj lokaciji originalnih dokumenata.

Upravljanje zadacima

Upisivanje i delegiranje zadataka, praćenje izvršenja postojećih zaduženja, povezivanje s predmetima i aktima.

Imenik

Pregled pošiljatelja, primatelja, ustrojstvenih jedinica i djelatnika.

Pismohrana

Povezivanje dosjea i zatvorenih predmeta s odgovarajućim dokumentacijskim cjelinama u svrhu brze i jednostavne procedure arhiviranja.

Administracija

Uređivanje šifrarnika klasifikacijskih oznaka djelatnosti i ustrojstvenih jedinica. Određivanje prava korisnika sustava.

Izvještaji i statistike

Praćenje predmeta, akata, zadataka i drugih parametara, kreireinje i ispis periodičkih izvještaja i statističkih pregleda prema definiranim kriterijima.

Usklađenost sa važećim standardima

Prilagođenenost "Uredbi o uredskom poslovanju" koja stupa na snagu 1. siječnja 2010.
Implementacija specifikacije MoReq 2 izdane od strane Europske komisije 2008.
Primjena norme ISO 15489 Upravljanje zapisima
Primjena ISO normi za jezike, pisma i države.
Usklađen i povezan s nacionalnim arhivskim evidencijskim sustavom ARHiNET.