Sustav za knjižnično poslovanje

BiblioNET

BiblioNET je integrirani sustav za upravljanje knjižnicama koji omogućuje automatizaciju knjižničnog poslovanja - obrade i posudbe gradiva, pružanja usluga korisnicima, dokumentiranja i izvještavanja i drugih aktivnosti knjižnica.

BiblioNET je modularno programsko rješenje dizajnirano kroz Windows i Web korisnička sučelja koja su međusobno povezana u jedinstveni funkcionalni i logički sustav. Windows korisničko sučelje namijenjeno je katalogizatorima i ostalim djelatnicima koji rade u knjižnicama, a Web korisničko sučelje je namijenjeno korisnicima usluga knjižnice. Biblio.Net pruža korisniku mogućnost razvijanja vlastitih funkcionalnosti za rad u knjižnici bez naknade i dodatnih troškova.

S obzirom na kompleksnost UNIMARC standarda Biblio.NET jedno od rijetkih programskih rješenja koje je uspjelo u cijelosti integrirati UNIMARC format s .net okruženjem vodeći računa o potrebama korisnika te omogućava korisnicima jednostavan i cjelovit pristup informacijama.

BiblioNET je izrađen u Microsoft dot.net okruženju koristeći MSSQL 2005 bazu podataka i C# programski jezik, a korištene tehnologije omogućuju korisniku potpunu personalizaciju korisničkog sučelja programskog rješenja koje dolazi s definiranim normativnim katalozima vlastitih imena, korporativnih tijela, nakladnika, izdanja, proizvođača i mjesta.

Normativni katalozi olakšavaju i ubrzavaju katalogizaciju te omogućavaju pretraživanje bibliografskih zapisa po navedenim parametrima. Programsko rješenje je osmišljeno na način da se prilikom izmjene UNIMARC standarda ili kataložnih pravila promjene unose kroz definirana korisnička sučelja bez dodatnih programskih intervencija te su odmah dostupne za rad.

BiblioNET omogućava preuzimanje potpunih UNIMARC zapisa prethodno katalogiziranih bibliografskih jedinica. Korisnik zapis može preuzeti iz referentne baze koja dolazi uz programsko rješenje ili preko Interneta.

Uvodeći elemente normativnih kataloga u segment katalogizacije programsko rješenje omogućava jednostavnu reviziju zapisa koja postaje rutinski posao.