Arhivski informacijski sustav

Reference

Korisnici ARHiNET sustava su svi državni arhivi u Hrvatskoj te brojna središnja tijela državne uprave, državne upravne organizacije, državne agencije, sudovi, kulturne i znanstvene ustanove, zavodi, visokoškolske ustanove Sveučilišta u Zagrebu, komore, gospodarske i novčarske ustanove:

 • Hrvatski sabor
 • Vlada RH
 • Središnji državni ured za upravu
 • Ministarstvo kulture RH
 • Ministarstvo financija RH
 • Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH
 • Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
 • Carinska uprava Ministarstva financija RH
 • Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH
 • Ustavni sud RH
 • Vrhovni sud RH
 • Državni ured za reviziju
 • Državni inspektorat
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje
 • Državni hidrometeorološki zavod
 • Državni zavod za nuklearnu sigurnost
 • Hrvatski zavod za norme
 • Središnji registar osiguranja - REGOS
 • Hrvatska kontrola zračne plovidbe
 • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 • Financijska agencija (FINA)
 • Agencija za komercijalnu djelatnost
 • Agencija za odgoj i obrazovanje
 • Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
 • Agencija za elektroničke medije
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 • Agencija za strukovno obrazovanje
 • Hrvatska akreditacijska agencija
 • Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
 • Hrvatska energetska regulatorna agencija
 • Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA)
 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 • Agencija za obrazovno reformske inicijative za Jugoistočnu Europu
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK)
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“
 • Hrvatsko narodno kazalište
 • Hrvatski školski muzej
 • Muzej Mimara
 • Tiflološki muzej
 • Hrvatski muzej naivne umjetnosti
 • HŽ muzej
 • Muzej suvremene umjetnosti
 • Muzej za umjetnost i obrt
 • Moderna galerija
 • Hrvatski športski muzej
 • Hrvatski institut za povijest
 • Hrvatska knjižnica za slijepe
 • Staroslavenski institut
 • Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“
 • Institut za fiziku
 • Institut za arheologiju
 • Hrvatski geodetski institut
 • Institut Ruđer Bošković
 • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
 • Institut za filozofiju
 • Institut za povijest umjetnosti
 • Hrvatski geološki institut
 • Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Institut za međunarodne odnose
 • Institut za društvena istraživanja
 • Institut za javne financije
 • Imunološki zavod d.d.
 • Hrvatski zavod za toksikologiju
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Građevinski fakultet
 • Pravni fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Arhitektonski fakultet
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 • Kineziološki fakultet
 • Veterinarski fakultet
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Fakultet političkih znanosti
 • Ekonomski fakultet
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Akademija dramske umjetnosti
 • Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Šumarski fakultet
 • Filozofski fakultet
 • Društveno veleučilište
 • Tehničko veleučilište
 • Zdravstveno veleučilište
 • Grafički fakultet
 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Fakultet prometnih znanosti
 • Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatska stomatološka komora
 • Hrvatska komora medicinskih biokemičara
 • Hrvatska narodna banka
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
 • Zagrebačka burza
 • Hrvatski ured za osiguranje
 • Hrvatska turistička zajednica
 • Hrvatski institut za tehnologiju
 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Hrvatske šume d.o.o.
 • Hrvatske ceste d.o.o.
 • PLINACRO d.o.o.
 • INA Industrija nafte d.d.
 • Hrvatska lutrija d.o.o.
 • VIPnet d.o.o.