Arhivski informacijski sustav

ARHiNET

ARHiNET je mrežni informacijski sustav za opis, obradu i upravljanje arhivskim gradivom namijenjen arhivima i drugim imateljima arhivskog gradiva (muzeji, knjižnice, dokumentacijski centri i dr.) te ustanovama, upravnim tijelima i poduzećima, koje ga stvaraju.

Instaliran je na središnjem mrežnom poslužitelju i dostupan s bilo kojeg mjesta u svijetu, a korisnicima za rad u sustavu, osim mrežnog preglednika, nije potrebna dodatna hardverska niti softverska podrška.

Izgradnja mreže arhivskih informacija i ustanova dugoročni je strateški projekt arhivske službe, a uvođenje sustava ARHiNET potaknulo je standardiziranje rada arhiva i omogućilo uspostavu jedinstvenog sustava evidentiranja i obrade arhivskih zapisa te integriranje i razmjenu podataka među ustanovama koje čuvaju arhivsko gradivo.

    ARHiNET omogućava:
  • uspostavljanje jedinstvenog sustava utemeljenog na međunarodnim standardima
  • osiguranje učinkovitog i korisnički orijentiranog sustava prikupljanja, obrade i prezentacije arhivskoga gradiva
  • obuhvaćanje sustavom svih bitnih elemenata upravljanja arhivskim gradivom i upravljanja poslovnim procesima u arhivima
  • pojednostavljenje rada arhivista
  • standardiziranje i osiguravanje kvalitete usluga i službi u arhivima
  • zaštita i prezentacija podataka primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija
  • uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u arhivske ustanove
vizija

European eGovernment Awards 2009.

ePractice.eu Europska je komisija objavila popis projekata nagrađenih na natječaju za najbolja europska rješenja iz područja elektroničke uprave European eGovernment Awards 2009. Među 260 projekata pristiglih iz tridesetak europskih država arhivski informacijski sustav ARHINET svojom je inovativnošću među prvima iz Hrvatske zaslužio priznanje Good Practice Label i uvršten je u katalog zapaženih projekata ePractice.eu.